Vismazākais labais darbs ir labāks par vislielāko labo nodomu.
Labāk, ja tevi ienīst par tavu drosmi, nekā ja mīl par to, ka seko pūlim.
Draudze pārāk bieži pret apkārtējo sabiedrību pavērš spoguli, parādot tai, kāda tā ir, nevis atver logu, parādot citu ceļu.
Labi vārdi var būt īsi un viegli izrunājami, bet to atbalss ir patiesi bezgalīga.
Ja nebūtu Dieva, nebūtu arī ateistu.
Lūgšanā labāk ir ielikt sirdi bez vārdiem nekā vārdus bez sirds.
Apskāviens ir kā nieka grasis uz zemes. Tam nav liela vērtība līdz brīdim, kad to saņem kāds, kam tas patiešām nepieciešams.
Laipnība ir valoda, kuru pat aklie redz un kurlie dzird.
Visniecīgākā rīcība vienmēr ir labāka par visdrosmīgākajiem nodomiem.