Dzīvot iespējams divējādi - uzlūkojot it visu kā brīnumu vai uzskatot ka brīnumi nenotiek.
Godaprāts parādās tad, ja tu rīkojies godīgi, kad neviens uz tevi neskaties.
Tu vienmēr vari dot bez mīlēšanas, bet tu nekad nevari mīlēt bez došanas.
Mums būtu jādzīvo tā, it kā Jēzus būtu nomiris vakar, augšāmcēlies šorīt un atgriezīsies šo pēcpusdien.
Mums ir tiesības ticēt visam, kam vien vēlamies, bet ne viss, kam ticam, ir patiesība.
Kas savam tuvākam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.
Dzīvo tā, lai tie, kas pazīst tevi, bet nepazīst Dievu, iepazītu Dievu tāpēc, ka viņi pazīst tevi.
Pasauli maina tavs piemērs, nevis tavs viedoklis.
Kuģim jābūt jūrā, bet jūra nedrīkst būt kuģī. Baznīcai jābūt pasaulē, bet pasaule nedrīkst būt Baznīcā.