Nekad nebrauc ātrāk kā tavs sargeņģelis spēj palidot.
Zinātne ir iespēja atklāt to, ko neviens cilvēks iepriekš nav zinājis, bet ko Dievs ir zinājis vienmēr.
Vismazākais labais darbs ir labāks par vislielāko labo nodomu.
Labāk, ja tevi ienīst par tavu drosmi, nekā ja mīl par to, ka seko pūlim.
Draudze pārāk bieži pret apkārtējo sabiedrību pavērš spoguli, parādot tai, kāda tā ir, nevis atver logu, parādot citu ceļu.
Labi vārdi var būt īsi un viegli izrunājami, bet to atbalss ir patiesi bezgalīga.
Ja nebūtu Dieva, nebūtu arī ateistu.
Lūgšanā labāk ir ielikt sirdi bez vārdiem nekā vārdus bez sirds.
Apskāviens ir kā nieka grasis uz zemes. Tam nav liela vērtība līdz brīdim, kad to saņem kāds, kam tas patiešām nepieciešams.