Sveiciens iesvētību dienā!

“Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.” (1. Korintiešiem 3:11) Sirsnīgi sveicieni Mārtiņam …

13/09/2020

Sveiciens kristību dienā!

Sirsnīgi sveicam Elzu un Miķeli, vecākus un krustvecākus kristību dienā! Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un …

23/08/2020

Sveiciens laulību dienā!

Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoggredzens uz tavas rokas! (Augstā dziesma 8:6) Sirsnīgi …

20/08/2020

Sveicam jūlijā!

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. (Fil. 4:7) V. …

04/07/2020