Sveicam novembrī!

   Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais …

05/11/2018

Sveicam oktobrī!

  Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet …

07/10/2018

Sveicieni kristību dienā!

  “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”  (Lūkas ev. 18. nodaļa)   Sirsnīgi …

29/09/2018

Svētruna par Kalna sprediķi

Mt. ev. 6:24-34 Šīs dienas evaņģēlijā lasām, ka Kungs Jēzus Kristus saka: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem.” Vai nu dzīvais …

04/09/2018