Sveicam decembrī!

…tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.  Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad …

01/12/2017

Sveicam novembrī!

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, …

01/11/2017

Sveicam oktobrī!

Tava žēlastība lai mani iepriecina, kā Tu esi solījis Savam …

01/10/2017