Valsts svētku svētruna

Rom. 11:33-36 Svētais, varenais un mūžīgais Dievs ar gudrību visu ir radījis, ar gudrību Viņš visu vada, valda un uztur. …

17/11/2019

Sveicam novembrī!

 Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. (1.Jāņa 3:1) I.PLāciņa …

07/11/2019

Eņģeļu dienas svētruna

Mt.ev. 22:1-14 Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Bet eņģeļi ir radītas būtnes. Eņģeļiem ir prāts un brīva griba, un …

29/09/2019

Sveicam oktobrī!

Sūti Savu gaismu un Savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved Tavā svētajā kalnā, Tavos mājokļos. Psalmi …

23/09/2019