NīcasBaznīca.lv Jaunumi

0

Sveicam maijā!

              Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums,...

0

Sveicam aprīlī!

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. Fil. 4:7 Dīķis Jānis Kazāks...